Resultado de la consulta

Hijos con foto de Lodeje Fareen

Ch Donallen Lord Nelson   
Ch Donallen Lord Nelson
 
Ch Debnoral Borstal Boy x Lodeje Fareen
Donallen Merri Miss  
Donallen Merri Miss
 
Ch Chajen Little King x Lodeje Fareen