Sponsors

Resultados da busca

Irmaos de Melisande (de pai ou mae)

Aust Ch Blackface   
Ch Donachadh Ban x Bess O'the Barnes
Blairathol  
Ch Donachadh Ban x Muiravonside Queen
Eng Ch Cottagefield Ermine   
Ch Donachadh Ban x Aust Ch Blackface
Glenalmond  
Glenalmond
 
Ch Donachadh Ban x Eng CH Muiravonside Lass
Petramosse  
Ch Donachadh Ban x Ch Regia
Primitive Molly  
Ch Donachadh Ban x Vinemount Hope
Roseville Ban  
Ch Donachadh Ban x Roseville Bewitcher
St Leger  
Ch Donachadh Ban x Cinema Duchess
Tweedie  
Ch Donachadh Ban x Whizz Bang Mary