Dorritt

Pedigree inverso (hijos y nietos) generado por bulldogpedigree.com

Ejemplar Hijos Nietos
Dorritt  
Sir Anthony x Kit ( Layton)
Ida  
Ida
 
Faust x Dorritt
Alaric  
Gamester x Ida
Gamester x Ida
Paul Clifford  
Gamester x Ida
Gamester x Ida
Spartan  
Gamester x Ida
Gamester x Ida
Am Ch Tippoo   
Gamester x Ida
Gamester x Ida