Tabus Deniza

Pedigree inverso (hijos y nietos) generado por bulldogpedigree.com

Ejemplar Hijos Nietos
Tabus Deniza  
Mister Jabberwock Of Sherwood Forest x Faddi
Tabus Chaki Maxi  
Maximilian Mac Kenzi x Tabus Deniza
Best Adel Gudli Chak  
Tabus Chaki Maxi x Boy Tais Of Best
Tabus Chaki Maxi x Boy Tais Of Best
Best Afrodita Gudli Of Chak  
Tabus Chaki Maxi x Boy Tais Of Best
Tabus Chaki Maxi x Boy Tais Of Best
Tari Gudli  
Tabus Chaki Maxi x Abigail Chianto
Tabus Chaki Maxi x Abigail Chianto