Ch, Jr Ch, Int Ch, Multi Ch Olivier Dyskretny Urok Burzuazji

Pedigree inverso generato da bulldogpedigree.com

Figli Nipoti
Ch, Jr Ch, Int Ch, Multi Ch Olivier Dyskretny Urok Burzuazji   
Ch, Jr Ch, Int Ch, Multi Ch Olivier Dyskretny Urok Burzuazji
 
Ch Helmlake Love To Love You x Ch, Jr Ch Groz Kriger Only
Ch, Int Ch Paris Bourbon Dyskretny Urok Burzuazji   
Ch, Int Ch Paris Bourbon Dyskretny Urok Burzuazji
 
Ch, Jr Ch, Int Ch, Multi Ch Olivier Dyskretny Urok Burzuazji x Ch, Jr Ch, Int Ch, Multi Ch Olivia Dyskretny Urok Burzuazji