Ch Golden Bull Yerba

反転血統図はBulldogpedigree.comによって作成されました。

Ch Golden Bull Yerba   
Ch Golden Bull Yerba
 
Ch, Int Ch Golden Bull Icon x Lemonvom Marmol Mariposa
Ch, Jr Ch Amg's Iron   
Ch, Jr Ch Amg's Iron
 
Ch Golden Bull Yerba x Barsa Blaiz
Ch, Jr Ch Amg Iron Rainbow   
Ch, Jr Ch Amg Iron Rainbow
 
Ch, Jr Ch Amg's Iron x Ch, Jr Ch Barby Von Voltabulldogs
Ch, Jr Ch Amg's Iron x Ch, Jr Ch Barby Von Voltabulldogs
Amg's Kama  
Amg's Kama
 
Ch, Jr Ch Amg's Iron x Ch Amg's Lora
Ch, Jr Ch Amg's Iron x Ch Amg's Lora
Ch Amg's Klara   
Ch Amg's Klara
 
Ch, Jr Ch Amg's Iron x Ch Amg's Lora
Ch, Jr Ch Amg's Iron x Ch Amg's Lora
Amg's Rio  
Amg's Rio
 
Ch, Jr Ch Amg's Iron x Ch, Jr Ch Barby Von Voltabulldogs
Ch, Jr Ch Amg's Iron x Ch, Jr Ch Barby Von Voltabulldogs
Jr Ch Clay Voltabulldogs   
Jr Ch Clay Voltabulldogs
 
Ch Golden Bull Yerba x Ch, Jr Ch Athena Von Teufelhöhle
Golden Boy Zloninske plane  
Golden Boy Zloninske plane
 
Jr Ch Clay Voltabulldogs x Deabei Zloninske Plane
Jr Ch Clay Voltabulldogs x Deabei Zloninske Plane
Grehem Junior Zlonínske plane  
Grehem Junior Zlonínske plane
 
Jr Ch Clay Voltabulldogs x Deabei Zloninske Plane
Jr Ch Clay Voltabulldogs x Deabei Zloninske Plane
Henrieta Zloninske plane  
Henrieta Zloninske plane
 
Jr Ch Clay Voltabulldogs x Felicity Zloninske Plane
Jr Ch Clay Voltabulldogs x Felicity Zloninske Plane
Jack Sparrow Zloninske Plane  
Jack Sparrow Zloninske Plane
 
Jr Ch Clay Voltabulldogs x Deabei Zloninske Plane
Jr Ch Clay Voltabulldogs x Deabei Zloninske Plane
Cleopatra Voltabulldogs  
Cleopatra Voltabulldogs
 
Ch Golden Bull Yerba x Ch, Jr Ch Athena Von Teufelhöhle
Magic Mike Des Roxa-lina  
Magic Mike Des Roxa-lina
 
Garner Hell Dream x Cleopatra Voltabulldogs
Garner Hell Dream x Cleopatra Voltabulldogs
Oh La La Bella Des Roxa-lina  
Oh La La Bella Des Roxa-lina
 
Istar-iggins Des Roxa-lina x Cleopatra Voltabulldogs
Istar-iggins Des Roxa-lina x Cleopatra Voltabulldogs
Ch Yerba-daddy   
Ch Yerba-daddy
 
Ch Golden Bull Yerba x Big Boss Bull Absinth
Jr Ch Luka Brutal Sparta Sura   
Jr Ch Luka Brutal Sparta Sura
 
Ch Yerba-daddy x Bella Dona From Luka
Ch Yerba-daddy x Bella Dona From Luka
Thea From Luka Brutal Sparta  
Thea From Luka Brutal Sparta
 
Ch Yerba-daddy x Jr Ch Rebeka
Ch Yerba-daddy x Jr Ch Rebeka
Troya From Luka Brutal Sparta  
Troya From Luka Brutal Sparta
 
Ch Yerba-daddy x Jr Ch Rebeka
Ch Yerba-daddy x Jr Ch Rebeka
Z-jay Cosmic Girl  
Ch Golden Bull Yerba x Adai
Slobi's Destiny  
Slobi's Destiny
 
Slobi's Gordon x Z-jay Cosmic Girl
Slobi's Gordon x Z-jay Cosmic Girl